Fokus-Bygg AS starter opp på Mortensrud skole

Etter å ha mottatt IG er vi nå klare til å påbegynne dette prosjektet i regi av Undervisningsbygg. Prosjektet går ut på ombygging av eksisterende skolepaviljong på ca 180m², oppføring av et tilbygg på 70m² og riving 65m².