Neuberggata 19 – Takomlegging

Fokus-Bygg Entreprenørforretning AS rehabiliterer tak i Neuberggata 19. Prosjektet startet i oktober og vil bli ferdigstilles i løpet av januar 2016. Prosjektet består av 240m² med takstein som skal legges om, samt 300 m² med asfalttekking.